مهندس محمد صفایی نماینده مردم گناباد بحث تمرکززدایی دردستور کارقراردارد

مهندس محمد صفایی نماینده مردم گناباد بحث تمرکززدایی دردستور کارقراردارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to top