شربت عسل و گلاب و زعفران

شربت عسل و گلاب و زعفران یک معجون انرپزی بخش و درمان کننده

خواص گلاب
گلاب مقوی قلب و مقوی معده و مقوی کبد و مقوی قوای طبیعی نفسانی حیوانی وهم و غم را ازبین میبرد و هضم رابهبود میبخشد وکلیه را تقویت میکند جلوبخارات را میگیرد ممکن است علت سردرد سعود ابخره باشد و..صدتاخواص دیگه برای گلاب شمرده شده

خواص زعفران:زعفران در تنگی نفس تاثیر دارد واشتها راهم کم میکند و روی درد مفاصل و بدن درد و بی حسی و فلج و..کاربرد دارد
بیماری داشتم که هفته ای سه بار تو بخش ریه و اورژانس بستری میشد.باهمین زعفران خوب شد و بیست کیلو هم لاغر شو و آسم ش هم خوب شد

اثرات شربت عسل و گلاب و زعفران
پزشکی به من گفت خانم را پیش بیست متخصص و فوق تخصص قلب بردم خوب نشده است سمت راست بدنش از بالا تا پایین فلج مریض را دیدم:بهترین چیزبرای این مریض چیزی بود که هم و غم را از قلب و معده و کبد برطرف کند یک قاشق چایی خوری زعفران دریک لیوان گلاب حل کنید و باعسل مخلوط کنید.و هرپ نج دقیقه یک قاشق مزمزه کنید بعد نیم ساعت هر یک ربع دو قاشق مزه مزه کند بدهد پایین(دز بالا میرود فاصله هم بالا میرود بعدش هر نیم ساعت بعدهر سه ساعت یک فنجان نیمه پر بخورد..الان یک هفته گذشته مریض یک دکتر هم نرفت..استرس و اضطراب و ضعف و بیحالیش ازبین رفت و فردا صبحش مریض پاشدباغچه میکاشت..

هرفردمیتواند حداکثر یک و نیم قاشق چای خوری زعفران در روز به صورت منقسم(تقسیم شده)بخورد ولی اگر یکباره بخواهد بخورد یک چهارم این مقدار راهم  نمیتواند بخورد. اگردز مصرف تا پنج قاشق برسد فرد از خنده میمیرد..اینقدر میخنده که میمیره..

شربت عسل و گلاب و زعفران
Scroll to top