ریشه زعفران چیست؟

ریشه زعفران یا خامه زعفران در واقع قسمت انتهایی کلاله زعفران است که با این نام خوانده می شود.گل زعفران دارای شش گلبرگ بنفش رنگ و سه پرچم زرد رنگ متصل به ساقه است.با جدا کردن گلبرگ ها قسمت کلاله را میبینیم که شامل سه عددشاخه سرخ رنگ است و به قسمت انتهایی کلاله به رنگ سفید متصل است.این قسمت سفید رنگ مایل به زردخامه یا ریشه زغفران نام دارد.

ریشه زعفران چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to top