Month: مارس 2020

تصمیم گیرندگان برای بازار زعفران همان مافیای زعفران هستنند

#ایجاد_اتحادیه_تولید_کنندگان_زعفران ، یک ضرورت انکار ناپذیر با وضعیت موجود در بازار زعفران ، می توان کشاورزان زعفرانکار را جزو بی پناه ترین قشر جامعه دانست. تورم در جامعه بیداد می کند ولی زعفرانکار شاهد بی ارزش شدن محصولش است. زعفرانکاران با پول زعفران خرج جهاز دختران و پسران خود را به راحتی تامین می کردند […]

ادامه مطلب ...
Scroll to top