پیام فارس –  معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور تصریح کرد که امروز شبکه و سازمان تعاون روستایی ایران با موجوی بالای ٧٤ تن، بزرگترین تاجر زعفران در جهان محسوب می‌شود.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور گفت: این سازمان تعاون برای اولین موفق شد در حوزه خریدهای حمایتی خرید زعفران طی سالهای ٩٦ و ٩٧ با سود مناسب و سنجش دقیق ناشی از مناسبات بورسی ٥٩ میلیارد تومان سود خالص به ترازنامه سازمان اضافه کند و همچینن ٤٢ درصد از زیان انباشته سازمان را کاهش دهد.

پی نوشت : این اظهارات در حالیست که طلب زعفرانکارانی که دو ماه و اندی پیش زعفران تحویل دادند هنوز پرداخت نشده ؛ این سود سرشار سازمان تعاونی روستایی در حالی است که برخی کشاورزان از عدم پرداخت پول خرید تضمینی زعفران شان گلایه مند و ناراضی هستند.

سازمان تعاون روستایی بزرگترین تاجر زعفران جهان است
Scroll to top