قیمت زعفران

زعفران گناباد

قیمت روز زعفران_فروش

#زعفران قیمت روز به صورت کلی وکیلویی

۱۸خردادماه ۹۸

 به ازای هرکیلو گرم 

بازار 

نگین سوپر: 13000فروش

نگین ۱  تا 12500فروش

نگین 11000تا 12000فروش

شبه نگین: 11500

پوشال قلمدار تا10500 خرید

پوشال معمولی تا9500خرید

پوشال ضعیف:9500خرید

سرگل صادراتی گناباد 12000فروش 

سرگل درجه یک گناباد11500

 

 دسته : 8500 فروش 

 سفید (کنج) تا 

 

@gsaffron

 

free joomla templatesjoomla templates