قیمت زعفران

زعفران گناباد

قیمت روز زعفران_فروش


زعفران سرخ فام شرق

 

زعفران گناباد

 

قیمت روز زعفران_فروش

 

  ۶آبانماه ۱۳۹۸

 

 به ازای هرکیلو گرم 

 

نگین سوپر: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰﷼فروش محصول ۹۸

 

نگین ۱  تا ۹۵۰۰۰۰۰۰﷼فروش محصول ۹۸

 

شبه نگین: ۹۰۰۰۰۰۰﷼محصول ۹۸

 

سرگل صادراتی گناباد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰﷼فروش محصول ۹۸

 

سرگل درجه یک گناباد۹۰۰۰۰۰۰۰﷼فروش

 

 دسته۶۵۰۰۰۰۰۰﷼فروش 

 

 سفید (کنج) ۸۰۰۰۰۰۰فروش

 

مراقب زعفران های تقلبی باشید 

 

free joomla templatesjoomla templates