قیمت زعفران

زعفران گناباد

قیمت روز زعفران_فروش 

 

۲ اردیبهشت  ماه ۱۳۹۸


 

نگین نو ۱۴۵۰۰میلیون تومان 

شبه نگین۱۲۵۰۰میلیون تومان 

سرگل صادراتی نگین ۱۳میلیون تومان 

سرگل سوپر صادراتی۱۲میلیون  تومان

سرگل درجه یک ۱۱میلیون تومان 

دسته هر کیلو ۷۸۰۰

 سفید فروش نداریم 

 

 بروز رسانی می شود  درصورت تغییر 

@gsaffron

 

 

free joomla templatesjoomla templates