پيش بيني بازار زعفران در پايان سال

 

هر ساله با توجه نزديك شدن عيد نوروز بازار زعفران  در داخل كشور دستخوش تغييراتي خواهد شد كه سود جويان و سوداگران اين عرصه از نا آگاهي كشاورز و مصرف كننده استفاده كرده و سود كلاني را نصيب خود مي كنند.

لذا ما با توجه به أصول اخلاقي و كاري خود هميشه در جهت ارتقا سطح اطلاعات كشاورز و مصرف كننده كوشيده ايم تا در بازاري سالم به رقابت بپردازديم

واقعيت امر اين است كه در بهمن ماه كشاورزان با توجه به نياز مالي جهت رتق و فتق امورات شب عيد بالاجبار حجم قابل توجهي از زعفران را وارد بازار مي كنند كه اين خود باعث مي شود طبق اصل عدم توازن عرضه تقاضا قيمت ها پايين بيايد

ولي متاسفانه در روز هاي پاياني سال به علت بالا رفتن شديد مصرف زعفران در ايران و عدم نياز مالي كشاورز قيمت ها به طرز چشم گيري افزايش پيدا مي كند.

و اما امسال چه خواهد شد:

با توجه به نوسانات ارزي شديد و ايجاد اشتياق شديد كشاورزان جهت عرضه در همان اوايل فصل برداشت ( آذر و دي )و شدت قاچاق ، در بهمن ماه هم به عرضه مناسب صورت نگرفت لذا پيش بيني ميشود در روزهاي پاياني سال با كمبود مواجه شده و قيمت ها با نمودار صعودي به شدت بالا رود...

 

 

با احترام رياست هيّئت مديره شركت بامداد نگين پاسارگاد

free joomla templatesjoomla templates