معامله593 کیلوگرم زعفران در بورس کالای ایران

گزارش خبر گزاری صدا و سیما،مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: بر اساس توافقمعامله593 کیلوگرم زعفران در بورس کالای ایران صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی، طرح خرید توافقی زعفران تا پنجم بهمن امسال تمدید شد که این امر سبب میشودحجم معاملات زعفران در بورس کالا از این میزان نیز فراتر رود.

حامد سلطانی نژاد گفت: از 593 کیلوگرم زعفران معامله شده در بازار بورس، 197.55کیلوگرم در قالب اجرای سیاست خرید توافقی انجام شد که 60 کیلوگرم به شیوه قطعی و به روش فیزیکی و بقیه در قالب گواهی سپرده کالایی در بستر بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت.

او افزود: در مجموع 254 کشاورز تاکنون محصول زعفران خود را به انبارهای پذیرش شده بورس کالا تحویل داده اند و گواهی سپرده کالایی برای آنها صادر شده است و حجم بیشتری از محصول نیزتوسط کشاورزان به انبارها تحویل شده و در مرحله ثبت است.

سلطانی نژاد با تاکید بر اینکه سیاست های حمایتی دولت از محصولات کشاورزی از سال 94 برای دو محصول جو و ذرت در قالب قیمت تضمینی در بستر بورس آغاز شد، گفت: براساس ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، باید از صادرات پنج محصول پسته، زعفران، خرما، کشمش و سیب از بستر بورس کالا حمایت شود و خرید توافقی زعفران نوع دیگری از سیاست های حمایتی دولت از زعفرانکاران است.

بر اساس ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی، قیمت های توافقی مصوب زعفران ممتاز رشته ای بریده به ازای هر کیلوگرم 54 میلیون ریال، قیمت زعفران رشته ای بریده ممتاز هر کیلوگرم 51 میلیون ریال و قیمت توافقی مصوب برای زعفران رشته ای درجه یک هر کیلوگرم به قیمت 48 میلیون ریال است و در نهایت قیمت مصوب توافقی زعفران رشته ای درجه دو نیز به ازای هر کیلوگرم 43 میلیون ریال تعیین شده است.

free joomla templatesjoomla templates